Termeni și condiții

Furnizorul serviciilor oferite de School of Content, prin schoolofcontent.net, este Macoveiciuc Andreea PFA, F33/415/2014, CUI 33088859, cu sediul social în județul Suceava, str. Gh. Mihuț nr. 91, Lisaura. Serviciile oferite includ crearea de conținut scris și grafic pentru web, și serviciile conexe ce pot fi contractate prin intermediul acestui site. Punctul de lucru al School of Content este în județul Iași, str. Profesor Anton Șesan nr. 1.

Clientul este orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României sau din străinătate, care încheie un contract de colaborare cu School of Content, pentru prestarea serviciilor menționate pe schoolofcontent.net.

Utilizatorul este orice persoană fizică sau juridică de pe teritoriul României sau din străinătate, care folosește conținutul de pe schoolofcontent.net în scop personal, necomercial.

Condițiile de utilizare a site-ului

Prin folosirea serviciilor și informațiilor de pe schoolofcontent.net, Clientul și Utilizatorul acceptă termenii și condițiile de mai jos. Aceste informații pot fi modificate periodic, responsabilitatea pentru verificarea actualizărilor revenind clienților și utilizatorilor.

În cazul nerespectării acestor termeni de către Client, School of Content poate să suspende sau să înceteze colaborarea, fără notificări prealabile. De asemenea, în cazul utilizării neconforme a materialelor de pe acest site, School of Content poate să suspende temporar sau permanent accesul utilizatorilor la conținutul de pe schoolofcontent.net.

Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru nicio daună, de orice natură, cauzată direct sau indirect de utilizarea conținutului de pe schoolofcontent.net, sau a materialelor furnizate de School of Content. School of Content nu garantează caracterul actual al informațiilor de pe acest site.

Conținutul și drepturile de autor

Conținutul publicat pe schoolofcontent.net aparține School of Content, fiind protejat de legislația privind proprietatea intelectuală. Orice reproducere a conținutului de pe acest site în scop comercial, fără acordul scris al Furnizorului, constituie o încălcare a legislației.

Pentru prestarea de servicii de către School of Content, Clientul semnează un contract de colaborare, al cărui conținut nu poate fi făcut public fără acceptul Furnizorului. Conținutul livrat de School of Content clientului devine proprietatea acestuia doar după achitarea completă a sumei prevăzute în contract pentru serviciul respectiv. În cazul plății incomplete, School of Content păstrează drepturile de autor asupra materialelor furnizate, putând să le folosească în scop personal și comercial.

Utilizatorul are dreptul să folosească informația de pe schoolofcontent.net în scop personal, pentru familiarizarea cu noțiunile prezentate pe site. În cazul citării informațiilor de pe schoolofcontent.net într-un material scris sau web, sau folosirii elementelor grafice de pe site în scopul exemplificării unor concepte, School of Content va fi menționată ca referință / sursă biografică, iar sursa conținutului va fi indicată printr-un link spre schoolofcontent.net.

Materialele publicate pe schoolofcontent.net sau furnizate de School of Content sub formă de suport de curs sau e-book downloadabil nu pot fi copiate, reproduse, republicate sau distribuite în scop comercial sub nicio formă și prin niciun mijloc, fără acceptul scris al Furnizorului. Este permisă descărcarea și printarea materialelor de pe acest site într-un exemplar, în scop personal, pentru vizualizare offline.

Plasarea comenzilor și solicitarea ofertelor de preț

Pentru plasarea comenzilor și solicitarea ofertelor de preț, Clienții pot folosi formularul de contact din pagina dedicată, sau pot contacta School of Content la contact@schoolofcontent.net.

Clientul are datoria de a furniza informații corecte și complete cu privire la serviciile solicitate. School of Content nu poate fi trasă la răspundere pentru daune cauzate de furnizarea de către client a unor informații incorecte sau incomplete. School of Content poate refuza emiterea unei oferte de preț și colaborarea cu un Client în cazul în care datele furnizate de acesta sunt eronate sau incomplete, iar informațiile sunt insuficiente pentru emiterea ofertei.

Emiterea proformelor și a facturilor

Oferta de preț este trimisă de către Furnizor Clientului sub forma unei facturi proforme. Aceasta are scopul de a declara valoarea serviciului contractat, însă nu implică obligații financiare pentru niciuna din părți, neavând valoare contabilă. Factura proformă nu conține marcaje de expediere, nu necesită ștampila sau semnătura Furnizorului, și poate fi transmisă în orice format (electronic, fax, print). Factura proformă va conține aceleași câmpuri ca și factura finală.

Dacă cele două părți decid începerea colaborării, Clientul se angajează să achite valoarea serviciilor și produselor contractate pe baza facturii proforme, urmând ca Furnizorul să emită o factură normală în momentul primirii sumei contractate. Așadar, factura proformă este utilizată pentru evidențierea valorii tranzacției, în timp ce factura normală este emisă după efectuarea plății.

Procedeul de lucru și realizarea plății pentru servicii de conținut scris

Pentru serviciile de conținut scris a căror valoare cumulată nu depășește suma de 50 eur, Clientul se obligă să efectueze plata integrală după emiterea facturii proforme, urmând ca School of Content să înceapă lucrul efectiv după efectuarea plății și emiterea facturii normale.

Așadar, pentru conținut scris cu valoarea cumulată sub 50 eur, procedeul de lucru este următorul:

 1. Clientul solicită oferta și primește de la Furnizor o factură proformă, a cărei valoare nu depășește 50 eur.
 2. Clientul achită integral factura proformă.
 3. Furnizorul emite Contractul de colaborare și factura normală, și începe lucrul efectiv.
 4. În termenul menționat pe site, Furnizorul livrează Clientului conținutul contractat, respectiv primul draft. Clientul poate solicita o revizuire, care însă nu trebuie să depășească 20% din timpul necesar realizării draftului inițial. Dacă acest interval este depășit, modificările ulterioare sunt taxate cu 15 eur/oră. Draftul final, cu modificările solicitate, este livrat în 5-7 zile lucrătoare, de la momentul solicitării modificărilor de către Client.

Termenul de plată pentru achitarea facturii proforme de către Client este de 10 zile lucrătoare. Termenul de livrare menționat pe site este în zile lucrătoare și începe din momentul achitării facturii proforme de către Client.

Pentru serviciile de conținut scris ce depășesc suma cumulată de 50 eur, se solicită un avans de 50% din valoarea serviciilor contractate la emiterea proformei, urmând ca diferența de 50% să fie achitată la furnizarea materialelor finale. În acest caz, procedeul de lucru este următorul:

 1. Clientul solicită oferta și primește de la Furnizor o factură proformă, a cărei valoare depășește 50 eur.
 2. Clientul achită 50% din valoarea facturii proforme.
 3. Furnizorul emite Contractul de colaborare și factura normală, și începe lucrul efectiv.
 4. În termenul menționat pe site, Furnizorul livrează Clientului conținutul contractat, respectiv primul draft. Clientul poate solicita o revizuire, care însă nu trebuie să depășească 20% din timpul necesar realizării draftului inițial. Dacă acest interval este depășit, modificările ulterioare sunt taxate cu 15 eur/oră. Draftul final, cu modificările solicitate, este livrat în 5-7 zile lucrătoare, de la momentul solicitării modificărilor de către Client.
 5. La primirea materialelor, Clientul achită diferența de 50% din valoarea contractată.

În cazul nerespectării termenilor de livrare de către School of Content, Clientul are dreptul să solicite returnarea a 50% din suma contractată, în termen de 30 de zile de la livrare.

Prețul afișat pe site pentru conținutul scris include o revizuire. În cazul în care Clientul solicită această revizuire, termenul de livrare a lucrării finale va fi prelungit cu 5-7 zile lucrătoare, în funcție de complexitatea modificărilor implicate. Orice modificare ulterioară solicitată de către Client este taxată cu 15 eur/oră.

Pentru serviciile de conținut scris, tarifele sunt cele menționate pe site, în pagina Tipuri de conținut.

Procedeul de lucru și realizarea plății pentru servicii de design grafic și web

Pentru serviciile de design grafic, procedeul de lucru este următorul:

 1. Clientul trimite cerințele / brieful proiectului către Furnizor, împreună cu exemple de lucrări care îi plac, dacă este cazul. Acestea pot fi linkuri spre alte siteuri, fotografii, logouri sau alte materiale grafice.
 2. Pe baza briefului, Furnizorul trimite o serie de întrebări, pentru a înțelege mai bine nevoile Clientului.
 3. Clientul trimite răspunsurile, iar pe baza acestora, Furnizorul estimează complexitatea și timpul necesar proiectului, și emite o factură proformă.
 4. Clientul achită 50% din valoarea facturii proforme în termen de 5-7 zile lucrătoare de la emitere. Odată ce Furnizorul primește plata, începe lucrul efectiv și în termenul menționat pe site, furnizează 2 variante de design în format .jpg, pentru feedback.
 5. Clientul alege varianta pe care o preferă și poate solicita o primă rundă de revizuiri, care însă trebuie să aibă la bază designul draftului ales. Clientul achită încă 30% din valoarea inițială a proformei, iar Furnizorul începe procesul de revizuire, și trimite al doilea draft.
 6. Clientul mai are dreptul la încă o rundă de revizuiri, care trebuie să aibă la bază designul draftului primit de la Furnizor. Dacă aceste modificări sunt solicitate, Furnizorul va revizui draftul al doilea și va trimite Clientului în termenul menționat pe site draftul final, în format .jpg.
 7. Clientul achită restul de 20% din valoarea inițială a proformei, iar Furnizorul trimite draftul final în format .psd sau .ai.

Pentru serviciile de design grafic, tarifele sunt cele menționate pe site, în pagina Tipuri de conținut.

Pentru serviciile de design web, procedeul de lucru este următorul:

 1. Clientul trimite cerințele / brieful proiectului către Furnizor, împreună cu exemple de lucrări care îi plac, dacă este cazul. Acestea pot fi linkuri spre alte siteuri, fotografii, logouri sau alte materiale grafice.
 2. Pe baza briefului, Furnizorul trimite un moodboard și o serie de întrebări, pentru a aproxima timpul de lucru și a stabili în ce direcție va merge proiectul, ca stil, culori, fonturi, categorii de imagini (natură, oameni, abstract etc.), layout-uri.
 3. Clientul trimite răspunsurile, iar pe baza acestora, Furnizorul estimează complexitatea și timpul necesar proiectului, și emite o factură proformă.
 4. Clientul achită 50% din valoarea facturii proforme în termen de 5-7 zile lucrătoare de la emitere. Odată ce Furnizorul primește plata, începe lucrul efectiv și în termenul menționat pe site, furnizează 2 variante de design în format .jpg, pentru feedback.
 5. Clientul alege varianta pe care o preferă și poate solicita o primă rundă de revizuiri, care însă trebuie să aibă la bază designul draftului ales. Clientul achită încă 30% din valoarea inițială a proformei, iar Furnizorul începe procesul de revizuire, și trimite al doilea draft.
 6. Clientul mai are dreptul la încă o rundă de revizuiri, care trebuie să aibă la bază designul draftului primit de la Furnizor. Dacă aceste modificări sunt solicitate, Furnizorul va revizui draftul al doilea și va trimite Clientului în termenul menționat pe site draftul final, în format .jpg.
 7. Clientul achită restul de 20% din valoarea inițială a proformei, iar Furnizorul trimite draftul final în format .psd sau .ai.

Termenul de plată pentru achitarea facturii proforme de către Client este de 10 zile lucrătoare. Termenul de livrare menționat pe site este în zile lucrătoare și începe din momentul achitării facturii proforme de către Client.

În cazul nerespectării termenilor de livrare de către School of Content, Clientul are dreptul să solicite returnarea a 50% din suma contractată, în termen de 30 de zile de la livrare.

Pentru servicii de web design, tarifele încep de la 25 de eur/oră pentru primele 10 ore de lucru. Pentru proiecte care necesită mai mult de 10 ore de lucru, se continuă cu un tarif de 15 eur/oră.

 • Dacă la Pasul 5, Clientul alege o variantă și nu mai solicită alte modificări, va achita direct diferența de 50% din valoarea proformei, urmând să primescă ulterior fișierele în format .psd sau .ai.
 • Dacă la Pasul 5, Clientul nu este mulțumit cu niciuna din variantele propuse, avansul nu va fi restituit. În această situație, va avea loc o nouă discuție între Client și Furnizor, pentru a decide direcția colaborării. Furnizorul va trimite un nou set de întrebări pentru a identifica problemele. Pe baza feedback-ului Clientului, dacă se decide continuarea proiectului, Furnizorul va realiza un alt draft, care va fi trimis în format .jpg.
 • În cazul în care Clientul dorește alte revizuiri, va achita 30% din valoarea proformei, iar Furnizorul va implementa modificările. Draftul revizuit va fi trimis Clientului în format .jpg. Clientul va achita diferența de 20% din valoarea proformei, iar după primirea plății, Furnizorul va trimite Clientului documentele finale în format .psd sau .ai. Dacă Clientul dorește modificări suplimentare pe noul draft, va fi aplicată o taxă de 15 eur/oră.

În cazul Clienților care doresc o colaborare pe termen lung, pe mai multe proiecte, sau a proiectelor de complexitate mai mare, pot fi acordate discounturi la toate tipurile de conținut.

Realizarea plății pentru cursurile organizate de School of Content

Utilizatorul care dorește să participe la cursurile organizate de School of Content și se înscrie la curs prin formularul afișat pe site, primește din partea Furnizorului o factură proformă, a cărei valoare trebuie achitată integral în termen de 5 zile lucrătoare. Plata se face online sau prin transfer bancar în contul indicat de Furnizor pe factura proformă.

După achitarea facturii proforme, Utilizatorul primește factura finală și are dreptul de a participa la curs și de a primi și folosi în scop personal materialele furnizate de School of Content. School of Content își rezervă dreptul de a refuza accesul la curs a unei persoane fizice sau juridice, fără a motiva această decizie.

Realizarea plății pentru serviciile de training și consultanță

Clientul care dorește să beneficieze de serviciile de consultanță oferite de School of Content și trimite o solicitare prin intermediul formularelor de contact de pe site, sau la adresa de email contact@schoolofcontent.net, va fi contactat de Furnizor în termen de 48 de ore.

În cazul în care cele două părți decid să colaboreze, Clientul primește din partea Furnizorului o factură proformă, și se obligă să plătească 50% din valoarea acesteia în termen de 10 zile lucrătoare. Plata se face online sau prin transfer bancar în contul indicat de Furnizor pe factura proformă.

După achitarea sumei menționate, School of Content emite contractul de colaborare și factura inițială (50% din valoarea proformei), și începe furnizarea serviciilor de consultanță contractate. La finalul contractului, Clientul achită diferența de 50% din valoarea contractată. Termenul de plată al sumei restante este de 10 zile lucrătoare, începând cu data finalizării contractului.

School of Content își rezervă dreptul de a refuza furnizarea de servicii de consultanță către persoane fizice sau juridice, fără a motiva această decizie.

Folosirea datelor cu caracter personal ale clienților și utilizatorilor

Prin „date cu caracter personal” se înțelege orice informație privată referitoare la persoana fizică sau juridică care utilizează schoolofcontent.net din postura de Client sau Utilizator. Folosirea acestor date înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter privat, prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, stocarea, organizarea, modificarea, adaptarea, extragerea, consultarea, utilizarea sau transmiterea acestor date.

School of Content colectează următoarele tipuri de date ale utilizatorilor și clienților:

 1. Informații furnizate de Clienți și Utilizatori la înregistrarea pe site, în vederea accesării de materiale publicate de Furnizor, participării la cursurile organizate de acesta sau abonării la newsletter.
 2. Informații furnizate de Clienți și Utilizatori la contactarea Furnizorului prin email sau telefon.
 3. Informații furnizate de Clienți și Utilizatori la semnarea contractelor de colaborare.

Prin furnizarea acestor informații, Clientul sau Utilizatorul este de acord și consimte ca aceste date să fie colectate, stocate și utilizate în conformitate cu Termenii și condițiile de pe schoolofcontent.net.

School of Content nu va utiliza niciodată, sub nicio formă, datele cu caracter personal pentru activități de tip spam sau pentru campanii de SMS. Informațiile vor fi prelucrate doar în scopuri adecvate și legitime, pentru uzul intern School of Content, sau pentru campanii de marketing digital realizate de School of Content. Datele utilizatorilor și clienților nu vor fi înstrăinate altor terți, și nu vor fi făcute publice pe niciun canal, cu excepția cazurilor în care Furnizorul primește acordul scris al Clientului sau Utilizatorului.

School of Content nu poate garanta securitatea datelor în timp ce acestea sunt trimise pe internet prin intermediul unor servere asupra cărora nu deținem control. Astfel, riscul transmiterii de date cu caracter personal către schoolofcontent.net sau Furnizor este suportat de către Client sau Utilizator.

Furnizorul se obligă să folosească date reale la trimiterea de emailuri și mesaje promoționale către clienți și utilizatori, cum ar fi informațiile completate în câmpurile „De la” din emailuri, sau linkurile spre pagini de pe schoolofcontent.net. De asemenea, Furnizorul se obligă să folosească datele reale la semnarea contractelor cu Clienții și Utilizatorii.

La finalul fiecărui email promoțional sau newsletter trimis clienților sau utilizatorilor, School of Content se obligă să includă un link de dezabonare. Acest link nu trebuie să se regăsească în emailurile privind o potențială colaborare.

Siteul School of Content nu este destinat minorilor sub 18 ani. Utilizarea siteului de către aceștia se poate realiza doar cu supervizarea părinților. School of Content nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daună cauzată de utilizarea informațiilor de pe schoolofcontent.net de către minori.

Dispoziții finale

Termenii și condițiile din această pagină se aplică tuturor clienților și utilizatorilor School of Content, fără excepție. Prin utilizarea acestui site și contractarea serviciilor oferite de School of Content, toți clienții și utilizatorii certifică acceptarea și conformarea la condițiile prevăzute în acest document. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile din prezentul document fără notificarea prealabilă a utilizatorilor. În cazul modificării prețurilor pentru serviciile și produsele oferite, Schoo of Content nu are obligația, însă poate trimite o notificare clienților pentru înștiințarea acestora.